Fundacja MY PACJENCI powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby.  

 

Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia.

  

 

 Spot przygotowany w ramach projektu Pacjenci Decydują

 

Ważne wydarzenia w ochronie zdrowia i w działalności naszej oraz partnerów i przyjaciół Fundacji są dostępne na www.facebook.com/FundacjaMyPacjenci 

 

Fundacja MY Pacjenci to przede wszystkim ludzie:

          • ​ludzie, w interesie których działamy, przede wszystkim pacjenci, organizacje pacjenckie i osoby związane z ochroną zdrowia, ale tak naprawdę każdy obywatel, ponieważ każdy z nas może stać się pacjentem,
          • ​ludzie – zespół Fundacji, pasjonaci z wielu dyscyplin, nie tylko ochrony zdrowia, także prawnicy, analitycy, ekonomiści, socjolodzy, antropolodzy, to ludzie, których połączył wspólny cel: wspieranie pacjentów.​ Więcej o członkach zespołu Fundacji tutaj (LINK)​.

 

Hasło: „Pacjenci – sami nie wiecie, ile możecie” stało się naszym mottem, ponieważ uważamy, że pacjenci i obywatele mogą wiele zmienić. To jest właśnie to czym się zajmujemy – próbujemy przekonać, że głos obywateli jest ważny i dostarczyć argumentów wzmacniających jego siłę.

Powyżej zdjęcie zrobione podczas spotkania w ramach projektu Pacjenci Decydują, w którym prowadziliśmy konsultacje społeczne bieżących aktów prawnych, a także szkolenia dla organizacji pacjenckich z zakresu dialogu w ochronie zdrowia​ i możliwości pacjentów zabierania głosu w sprawach związanych z ochroną zdrowia.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliski jest los pacjentów lub którzy sami są pacjentami.

Razem możemy więcej!